Stowarzyszenie RdW zarejestrowane

W dniu 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Stoarzyszenie Razem dla Wawra pod numerem KRS: 0000665600.