Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują ok. 37% powierzchni Warszawy. To bardzo mało. W dzielnicy Wawer jest jeszcze gorzej. Tylko niespełna 25% terenów objętych jest tu planami miejscowymi. Na pozostałym obszarze to urzędnicy na podstawie uznaniowej analizy sąsiedztwa decydują o tym, co może zostać wybudowane. Władze Warszawy od lat obiecują przyśpieszenie prac nad planami zagospodarowania. Tymczasem w Wawrze opracowywanie niektórych planów trwa już kilkanaście lat. Wspólnie ze Społecznym Komitetem Obrony Ładu Przestrzennego Osiedla Anin monitorujemy kolejne decyzje o budowie bloków wśród zabudowy jednorodzinnej i zaskarżamy je.

Artykuł
http://gazetawawerska.pl/2018/04/10/deweloperzy-mebluja-dzielnice/

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly