Return to site

Nowe pomniki przyrody

Uważamy, że stare drzewa należy chronić szczególnie. W Falenicy od ponad 100 lat rośnie grusza, która właśnie znów obsypała się kwieciem. Choć w porównaniu, np. do pobliskich dębów, jest niepozorna, to już dawno osiągnęła rozmiary pomnikowe dla swojego gatunku. Dlatego złożyliśmy wniosek w Biurze Ochrony Środowiska o ustanowienie pomnika przyrody. Szykujemy też kolejne zgłoszenia.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly