Return to site

Porządkowanie nazw ulic

Ład przestrzenny to także kwestia dbałości o nazewnictwo ulic. W Wawrze jest wiele miejsc, gdzie jedyna nazwana ulica w okolicy stanowi podstawę do nadawania numerów porządkowych posesji dla dużego obszaru. W rezultacie bardzo trudno znaleźć konkretny dom. Stowarzyszenie Razem dla Wawra rozpoczęło działania także i w tym obszarze, składając wnioski o nadanie nazw poszczególnym ulicom. Jedna z takich nazw została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Dzielnicy Wawer. Chodzi o nową ulicę w Międzylesiu - już niedługo będzie ona nosić nazwę Biegunowa (w pobliżu jest już ul. Arktyczna, ul. Polarna i ul. Północna).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly