Return to site

Studium zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Trwają prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Stowarzyszenie Razem dla Wawra wzięło udział w konsultacjach tego ważnego dokumentu składając do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego kilkadziesiąt wniosków. Wnioski te dotyczą między innymi maksymalnego zachowania terenów zielonych na terenie dzielnicy Wawer, ochrony przed hałasem czy sztucznym światłem, uporządkowania pasa kolei otwockiej, zablokowania powstawania "zabudowy łanowej" i wielu wielu innych obszarów. Poniżej można pobrać dokument zawierający wszystkie Wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zgłoszone przez nasze Stowarzyszenie.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly