Return to site

Tunele drogowe przyjazne mieszkańcom

Nasi działacze z Falenicy od początku aktywnie uczestniczyli w pracach nad koncepcją tunelu w Falenicy. Na jednym z etapów wystosowaliśmy swoje stanowisko, głównie dotyczące dróg dla rowerów, które zostało uwzględnione, w kolejnej wersji planów.

Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od

W ramach przebudowy linii kolejowej na terenie dzielnicy Wawer powstaną trzy nowe bezkolizyjne przeprawy i 12 bezpiecznych przejść dla pieszych. Dwa tunele samochodowe przetną istniejące centra lokalne w Radości i Falenicy. Cała linia kolejowa prawdopodobnie skryje się za wysokimi ekranami dźwiękochłonnymi. Patrzymy na te zmiany z nadzieją, ale też z niepokojem. Uważamy, że wobec tej fundamentalnej z punktu widzenia funkcjonalności, estetyki i wpływu na jakość życia mieszkańców inwestycji, miasto zachowuje bierność. Wysłaliśmy apel do wszystkich stron, które powinny być zaangażowane w temat.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly